ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
หลักสูตรอบรมภายในองค์กร


การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

Professional Supervisory Skill

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนจากการวิเคราะห์บุคคลอย่างแม่นยำ
จิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน

Psychology for Coordination and People Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้หลักจิตวิทยามาประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้การประสานงานกับบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัยได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งทีมงาน ผู้ร่วมงาน ฝ่ายงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจูงใจทีมงานทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของทีม รวมถึงลูกค้า supplier, vendor เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารงาน การบริหารคน

Modern Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนและบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละงานแต่ละบุคคล ในยุคที่เทคโนโลยี และระบบมีความสำคัญกับธุรกิจมาก การจัดการความแตกต่างด้านเจนเนอเรชั่นที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกขณะในหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรการบริหารคนและบริหารงานขั้น advance นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการได้ดียิ่งขึ้น

การเขียนอีเมล์ในยุค AEC

English for AEC with Effective Email Writing

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

การสื่อสารในงานทางโทรศัพท์รับมือ AEC

Tele-Conversation at Work for AEC

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน หลากภาษา ด้วยภาษาสากลของโลกคือภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับ AEC  ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิค และมรรยาทในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ซึ่งยากและซับซ้อนกว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อหน้า เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารในการทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตรนี้

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ