ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

 Supervisory and Leadership Skill

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณค่าและทักษะของภาวะผู้นำ ซึ่งมีผลต่อการนำทีมและการประสานระหว่างทีม ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร โดยเน้นเรื่องพฤติกรรม ทักษะ และเทคนิคของการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการตั้งเป้าหมาย การสอนงานและสนับสนุนงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

 

More...

 Art of Team Inspiration

19 มีนาคม 2562 

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ศิลปะจูงใจทีมงานให้ร่วมกันทำงาน โดยแสดงพลัง และศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ มีใจในการทำงาน และมีความกระหายที่จะไปถึงจุดหมายร่วมของทีม โดยทำส่วนของตนเองอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันทีมงานให้เดิมหน้าสู่เป้าหมายอย่างสนุกสนาน

 

More...

Systematic Thinking and Best Decision Making Technique

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานหลักการคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค Pert, CPM, 3F, etc.

More...

Essential Management Skill

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้จัดการ ผู้บริหาร สามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญ 3 ประการของผู้บริหาร สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลของงาน หน่วยงาน องค์กร ได้อย่างเหมาะสม

More...

Creative, Innovative, disruptive Marketing to Change The World

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

สัมมนาครั้งสำคัญของวงการตลาด ที่จะช่วยให้คุณก้าวนำเทรนและนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหนือชั้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

Art and Science for Marketing Plan

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สัมมนานี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับแนวทางการตลาด จับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

More...

Problem Solving Skill

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย PDCA หรือ IDEAS สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเช่น Five Why หรือ Barrier Analysis และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

More...

Strategic Planning and Implementation Management

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกุม เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแผนอย่างแยบยล และการบริหารงาน-บริหารการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมการวัดผลของแผนอย่างเป็นรูปธรรม

More...

Conflict Management Technique

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

การอบรมนี้จะช่วยให้เข้าใจผลดีและผลเสียของความขัดแย้ง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต่อยอดความขัดแย้งไปใช้ทำงานในเชิงบวกอย่างแท้จริง

More...

 EQ for Personal and Team Management

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Effective Communication and Complaint Management

 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสารสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และผู้ร่วมงานในองค์กร รวมทั้งสามารถจัดการข้อร้องเรียนและบริหารอารมณ์ของตนเองและลูกค้า เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการบริการลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

More...

Secret of Effective Resume Writing for Success

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

การเขียน Resume ใครว่าไม่สำคัญ! Resume (หรือ CV) เป็นด่านแรกและเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุด เพื่อเข้าทำงาน โดยเฉพาะ Resume ภาษาอังกฤษ เพราะกว่า 89% บริษัทมักจะมองข้ามใบสมัครของคนที่ไม่มีเรซูเม่ แถมเวลาเฉลี่ยในการแสกนเรซูเม่ อยู่ที่ 6 วินาทีเท่านั้น การอบรมนี้จะเผยเคล็ดลับการเขียน Resume ที่ทำให้การสมัครงานของคุณเข้าตากรรมการ และได้ไปสู่รอบต่อไป!

More...

Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ