ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา


สมัครงาน หางาน คลิกที่นี่


อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

Strategic Thinking with Harvard Tips 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้าให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแก่นของ Strategic Thinking ของ Harvardและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการคิดวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแยบคาย รวมทั้งสามารถนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารองค์กร บริหารลูกค้า งานขาย และการสื่อสาร

 

More...

 Modern Management

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนและบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละงานแต่ละบุคคล ในยุคที่เทคโนโลยี และระบบมีความสำคัญกับธุรกิจมาก การจัดการความแตกต่างด้านเจนเนอเรชั่นที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกขณะในหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรการบริหารคนและบริหารงานขั้น advance นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการได้ดียิ่งขึ้น

 

More...

English for AEC with Effective Email Writing

 

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

More...

Creative Negotiation, Selling Skill, Crack out buyer's Needs

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเปิดกรอบความคิดด้วยแนวคิดที่หลากหลาย เรียนรู้แนวทางในการคิดและวิธีปฏิบัติในการเป็นนักขายชั้นนำ รวมถึงเทคนิคการต่อรองขั้นเทพ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนักขายขั้นเทพได้ในระยะเวลาอันสั้น

More...

Systematic Thinking and Best Decision Making Technique

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานหลักการคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค Pert, CPM, 3F, etc.

More...

Effective Communication and Complaint Management

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสารสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และผู้ร่วมงานในองค์กร รวมทั้งสามารถจัดการข้อร้องเรียนและบริหารอารมณ์ของตนเองและลูกค้า เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการบริการลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

More...

Enhance Personality and Communication for Work

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์และปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น และสามารถสื่อสารเชิงบวก เรียนรู้เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์ สังคมสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดกำแพงในการสื่อสาร และสามารถใช้บุคลิกภาพเสริมการสื่อสาร และใช้การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

 Art of Team Inspiration

 

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ศิลปะจูงใจทีมงานให้ร่วมกันทำงาน โดยแสดงพลัง และศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ มีใจในการทำงาน และมีความกระหายที่จะไปถึงจุดหมายร่วมของทีม โดยทำส่วนของตนเองอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันทีมงานให้เดิมหน้าสู่เป้าหมายอย่างสนุกสนาน

 

More...

Problem Solving Skill

 

ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย PDCA หรือ IDEAS สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเช่น Five Why หรือ Barrier Analysis และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

More...

Strategic Planning and Implementation Management

 

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกุม เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแผนอย่างแยบยล และการบริหารงาน-บริหารการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมการวัดผลของแผนอย่างเป็นรูปธรรม

More...

Creative Management

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร สามารถดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาใช้ในงานบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ด้วยมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน

More...

How Manager improve Team Efficiency by Coaching


การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถไปโค้ช Key person ในทีมของตน (โค้ชชี่) เพื่อให้สามารถไปสอนงานคนอื่นๆในทีมได้อีกทอดหนึ่ง สามารถโค้ชให้โค้ชชี่ได้เปลี่ยนมุมมองวิธีคิด ค้นพบจุดแข็งของตนเอง และดึงศักยภาพของตนและทีมงานมาใช้ในงานได้อย่างเต็มที่

 

 

More...

 Psychology for Coordination and People Management

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้หลักจิตวิทยามาประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้การประสานงานกับบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัยได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งทีมงาน ผู้ร่วมงาน ฝ่ายงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจูงใจทีมงานทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของทีม รวมถึงลูกค้า supplier, vendor เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

More...

Copyright © 2009-2017 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ