ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

Psychology for Coordination and People Management

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้หลักจิตวิทยามาประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้การประสานงานกับบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัยได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งทีมงาน ผู้ร่วมงาน ฝ่ายงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจูงใจทีมงานทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของทีม รวมถึงลูกค้า supplier, vendor เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

More...

English for AEC with Effective Email Writing

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

More...

 EQ for Personal and Team Management

วันที่ 14 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Finance for Non-Finance Manager

วันที่  12 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่คุ้นเคยกับงบการเงิน ได้รู้จักและทราบความสัมพันธ์ของงบต่างๆ สามารถอ่านงบได้ในระยะเวลาอันสั้นและสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และอัตราส่วนทางการเงินแบบเร่งรัด ที่เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการตลาด การประเมินฐานะทางการเงินของคู่ค้า และการเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทต่างๆ

More...

Creative Lateral Thinking Skill Development 

 วันที่ 20 กันยายน 2561

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

More...

Creative Negotiation, Selling Skill, Crack out buyer's Needs

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561

หลักสูตรนี้จะช่วยเปิดกรอบความคิดด้วยแนวคิดที่หลากหลาย เรียนรู้แนวทางในการคิดและวิธีปฏิบัติในการเป็นนักขายชั้นนำ รวมถึงเทคนิคการต่อรองขั้นเทพ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนักขายขั้นเทพได้ในระยะเวลาอันสั้น

More...

Systematic Thinking and Best Decision Making Technique

 วันที่ 19 ตุลาคม 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานหลักการคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค Pert, CPM, 3F, etc.

More...

Enhance Personality and Communication for Work

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์และปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น และสามารถสื่อสารเชิงบวก เรียนรู้เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์ สังคมสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดกำแพงในการสื่อสาร และสามารถใช้บุคลิกภาพเสริมการสื่อสาร และใช้การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ