ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

Effective Communication and Complaint Management

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสารสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และผู้ร่วมงานในองค์กร รวมทั้งสามารถจัดการข้อร้องเรียนและบริหารอารมณ์ของตนเองและลูกค้า เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการบริการลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

More...

Conflict Management Technique

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การอบรมนี้จะช่วยให้เข้าใจผลดีและผลเสียของความขัดแย้ง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต่อยอดความขัดแย้งไปใช้ทำงานในเชิงบวกอย่างแท้จริง

More...

 EQ for Personal and Team Management

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Secret of Effective Resume Writing for New-Grad

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

การเขียน Resume ใครว่าไม่สำคัญ! Resume (หรือ CV) เป็นด่านแรกและเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุด เพื่อเข้าทำงาน โดยเฉพาะ Resume ภาษาอังกฤษ เพราะกว่า 89% บริษัทมักจะมองข้ามใบสมัครของคนที่ไม่มีเรซูเม่ แถมเวลาเฉลี่ยในการแสกนเรซูเม่ อยู่ที่ 6 วินาทีเท่านั้น การอบรมนี้จะเผยเคล็ดลับการเขียน Resume ที่ทำให้การสมัครงานของคุณเข้าตากรรมการ และได้ไปสู่รอบต่อไป!

More...

Business Financial Model

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้จัดการ ผู้บริหาร เข้าใจงบการเงินและ Financial Ratio รวมถึงเลือกใช้และเลือกปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีงบการเงินที่ดี

More...

Creative Lateral Thinking Skill Development 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

More...

Systematic Thinking and Best Decision Making Technique

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานหลักการคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค Pert, CPM, 3F, etc.

More...

Strategic Thinking with Harvard Tips 

 วันที่ 7 สิงหาคม 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแก่นของ Strategic Thinking ของ Harvardและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการคิดวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแยบคาย รวมทั้งสามารถนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารองค์กร บริหารลูกค้า งานขาย และการสื่อสาร งานโฆษณา

 

More...

Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ