ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา


สมัครงาน หางาน คลิกที่นี่


อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255 (auto), 086-4455042

 

Creative, Innovative, disruptive Marketing to Change The World

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

สัมมนาครั้งสำคัญของวงการตลาด ที่จะช่วยให้คุณก้าวนำเทรนและนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหนือชั้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

 Supervisory and Leadership Skill

 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณค่าและทักษะของภาวะผู้นำ ซึ่งมีผลต่อการนำทีมและการประสานระหว่างทีม ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร โดยเน้นเรื่องพฤติกรรม ทักษะ และเทคนิคของการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการตั้งเป้าหมาย การสอนงานและสนับสนุนงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

 

More...

Change Management for Year 2016's Business Situation

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมองทะลุการเปลี่ยนแปลงในปี 2016 และสามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถบริหารจัดการทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้บริการ หรือกระทั่งทั้งองค์กร ให้สามารถเตรียมพร้อม-รับมือ-ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

More...

 Psychology for Coordination and People Management

 วันที่ 23 สิงหาคม 2559

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้หลักจิตวิทยามาประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้การประสานงานกับบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัยได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งทีมงาน ผู้ร่วมงาน ฝ่ายงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจูงใจทีมงานทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของทีม รวมถึงลูกค้า supplier, vendor เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

More...

Finance for Non-Finance Manager

วันที่  24 สิงหาคม 2559

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่คุ้นเคยกับงบการเงิน ได้รู้จักและทราบความสัมพันธ์ของงบต่างๆ สามารถอ่านงบได้ในระยะเวลาอันสั้นและสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และอัตราส่วนทางการเงินแบบเร่งรัด ที่เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการตลาด การประเมินฐานะทางการเงินของคู่ค้า และการเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทต่างๆ

More...

English for AEC with Effective Email Writing

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

More...

Positive Thinking for Work

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

การอบรมนี้จะช่วยสร้างมุมมองการทำงานในเชิงบวก ทำให้ผู้เข้าอบรมมีวินัยและเป้าหมายในการทำงานในเชิงบวก รู้จักตัวเองและรู้จักผู้ร่วมงาน สามารถนำเอาพลังเชิงบวกมาปรับใช้ในการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

 EQ for Personal and Team Management

วันที่ 15 กันยายน 2559

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

อบรมการพรีเซ้นต์งานขั้นสูง

Advance Professional Presentation (with Zen Style and Steve Jobs Technique)

วันที่ 20 กันยายน 2559

เมื่อการพรีเซ้นต์งานแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพรีเซ้นต์แก่ลูกค้าระดับผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพรีเซ้นต์งานที่สุภาพแต่โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ และสะกดผู้ฟังไว้ได้ใน 3 นาทีแรกของการพรีเซ้นต์ จะทำให้ผู้ฟังคิดบวกต่อคุณและอยากฟังต่อจนจบ ซึ่งสามารถทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในงานได้อย่างง่ายดาย

More...

Creative Lateral Thinking Skill Development 

วันที่ 21 กันยายน 2559

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

More...

Enhance Personality and Communication for Work

 วันที่ 22 กันยายน 2559

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์และปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น และสามารถสื่อสารเชิงบวก เรียนรู้เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์ สังคมสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดกำแพงในการสื่อสาร และสามารถใช้บุคลิกภาพเสริมการสื่อสาร และใช้การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

Art and Science for Marketing Plan

วันที่ 29 กันยายน 2559

สัมมนานี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับแนวทางการตลาด จับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

More...

Copyright © 2009-2016 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ