ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

Professional English Conversation on Telephone

 วันที่ 11 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน หลากภาษา ด้วยภาษาสากลของโลกคือภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับ AEC  ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิค และมรรยาทในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ซึ่งยากและซับซ้อนกว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อหน้า เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารในการทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตรนี้

More...

Finance for Non-Finance Manager

วันที่  12 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่คุ้นเคยกับงบการเงิน ได้รู้จักและทราบความสัมพันธ์ของงบต่างๆ สามารถอ่านงบได้ในระยะเวลาอันสั้นและสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และอัตราส่วนทางการเงินแบบเร่งรัด ที่เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการตลาด การประเมินฐานะทางการเงินของคู่ค้า และการเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทต่างๆ

More...

Enhance Personality and Communication for Work

วันที่ 12 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์และปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น และสามารถสื่อสารเชิงบวก เรียนรู้เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์ สังคมสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดกำแพงในการสื่อสาร และสามารถใช้บุคลิกภาพเสริมการสื่อสาร และใช้การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

 EQ for Personal and Team Management

วันที่ 14 กันยายน 2561

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Art and Science for Marketing Plan

วันที่ 19 กันยายน 2561

สัมมนานี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับแนวทางการตลาด จับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

More...

Creative Lateral Thinking Skill Development 

 วันที่ 20 กันยายน 2561

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

More...

Effective Executive

วันที่ 25 กันยายน 2561

ผู้บริหารมือใหม่ก็มักจะตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา แต่มักจะละเลยภาระหน้าที่ต่อองค์กรโดยรวมและต่อหน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน
การอบรมนี้มุ่งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารทั้งมือใหม่และมือเก่า ถึงบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองต่อทุกฝ่ายในองค์กร และวัตถุประสงค์ของการมีตัวตนของตนเองในองค์กร

More...

English for AEC with Effective Email Writing

 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

More...

Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ