ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
หลักสูตรอบรมภายในองค์กร


บริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า

Impressive Service and Communication

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคและศิลปะในการบริการและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร

กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

Sale Increasing Strategy and Impulse Purchase Technique 

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการขายแบบเดิมๆ เป็นการขายแบบใหม่ที่มีเทคนิคแพรวพราว สามารถสะกิดใจให้ลูกค้าอยากซื้อ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการขายขั้นสูง

Advance Selling Technique

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการขายขั้นสูงไปประยุกต์ใช้ในงานขายของคุณได้ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิควิเคราะห์ลูกค้า และลูกเล่นในการเสนอขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้า โดยมีสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์ เป็นตัวช่วย

เทคนิคการแก้ปัญหา

Ad Hoc Situation Problem Solving Technique

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายและไม่มีแผนการรองรับ โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

การบริหาร EQ

EQ for Personal and Team Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ