ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
Finance for Executives

 

     
 

Finance for Executives

(Advance of Finance for Non-Finance Manager)

 
  การเงินสำหรับผู้บริหาร  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือทางการเงิน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรเข้าใจมุมมองและกลไกทางการเงิน
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลข้อมูล Performance เป็นข้อมูลทางการเงินได้
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อกิจกรรมทางการตลาดได้
 
     
  หัวข้อการอบรม  
   - เข้าใจรายการการเงิน ได้แก่ Balance sheet, Income statement, Statement of cash flow
- คำศัพท์ทางการเงินหลักๆ: asset, liabilities, equity, depreciation, amortization and others
- ความสัมพันธ์ของรายงานทางการเงิน
- กระบวนการทางบัญชี และหลักการเงินเบื้องต้น
- มองธุรกิจจากมุมมองทางการเงิน
- วิเคราะหงบการเงิน
- อัตราส่วนทางการเงิน: current ratio, quick ratio, D/E ratio and others
- หมายเหตุประกอบงบ: บ่งบอกอะไรบ้าง?
- Time value for Money
- Financial Feasibility: IRR, NPV, PBP, BEP
- ใช้การเงิน ปรับโมเดลธุรกิจ
- ต้นทุนของเงินทุน
- การเพิ่มผลตอบแทนแบบยกกำลัง
 
  หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Notebook Computer/ Laptop Computer) ที่มีโปรแกรม Excel มาเพื่อทำกิจกรรมในชั้นเรียนด้วย  
     
  วิทยากร  
  อาจารย์สุธี พนาวร    
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ ประวัตินักเรียนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ SME และการบริหารเงิน ผู้แต่งหนังสือ เส้นทางเถ้าแก่ และเศรษฐศาสตร์หารสอง ฯลฯ  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
   วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
     

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 
Finance for Executives
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ