ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรมวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยแก่นจากฮาวร์วาร์ด

     
  Strategic Thinking with Harvard Tips  
  วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยแก่นจากฮาวร์วาร์ด  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแก่นของ Strategic Thinking ของ Harvard และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแยบคาย  
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. คำถาม 10 คำถามจาก Harvard เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจในแก่นของ strategic thinking
2. นิยามและประโยชน์ของการคิดเชิงกลยุทธ์
3. เครื่องมือและเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ์
     - การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์สนามพลัง (Force-field Analysis)
     - การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการพยากรณ์ย้อนทาง (Incasting)
     - การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยทฤษฎีเกมส์ของแน็ช (Nash’s Games Theory)
4. การนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
     - กลยุทธ์ของผู้นำและผู้ตาม
     - กลยุทธ์ตามวงจรชีวิตธุรกิจ
     - เมตริกของบอสตัน (BCG Matrix)
     - เมตริก BSMA (Business strengths-market attractiveness)
5. การนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหารลูกค้า
     - กลยุทธ์ในการบริหารความพึงพอใจของลูกค้า
     - กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเข้าสู่ value-for-money curve ด้วยการวิเคราะห์ PUV (Perceived Use Value)
6. การนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการขาย
     - การวิเคราะห์คุณค่า (Perceived value analysis)
7. การนำความคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการสื่อสาร
     - เพื่อให้ทำตามคำแนะนำ
     - เพื่อให้ทำตามที่ตกลงกันไว้
     - เพื่อกำจัดความดื้อ
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์ ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายระดับผู้บริหาร พร้อมประสบการณ์บริหารการขายกว่า 13 ปี
(บ.เนสเล่, บ.ฟูจิโฟโต้ฟิล์ม, บ.ยูบีซี, บ.โอกิลวี่, บ. สหวิริยา) 
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.) 

 
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
     
 

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 
Strategic Thinking with Harvard Tips
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ