ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม การสื่อสารในงานบริการ การจัดการข้อร้องเรียน

   
  Effective Communication and Complaint Management Technique  
  การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและบทบาทของงานบริการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า และผู้ร่วมงานภายในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
     
  หัวข้อการ อบรม  
  1. ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2. บรรยากาศดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้างได้ง่ายๆ
3. รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
4. 7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
5. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   - เทคนิคการประสานใจ
   - เทคนิคการระงับความโกรธ
   - เทคนิคการหยุดนินทาว่าร้าย
6. ธรรมชาติของอารมณ์
7. หลุมพรางทางอารมณ์
8. ความคิดกับการบริหารอารมณ์
9. การฝึกซ้อมบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
10. การฝึกซ้อมบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
   - ตะปูทางอารมณ์
   - จุดเดือนทางอารมณ์
   - การฝึกแยกประสาทรับรู้ทางอารมณ์
   - การฝึกซ้อมล้มเหลวทางอารมณ์
   - การทำตัวเป็นกรรมการกีฬา
 
   
  วิทยากร  
  อ.พัชรี แช่มช้อย  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยประสบการณ์ระดับผู้จัดการฝ่ายในอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก: โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์, โรงแรม เมอริเดียน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, โรมแรมแรมแบรนท์ ฯลฯ และอาจารย์พิเศษม.เกษตรศาสตร์  
     
  วันที่ อบรม (เวลา)  
 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.) 

 
     
  สถานที่ อบรม  
  โรงแรม เรดิสัน สุขุมวิท 13 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)  
     
  ค่าธรรมเนียม การอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

 ท่านละ 5,300 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 
 

 

  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 
Service Communication and Complaint Management
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ