ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
HR for Non-HR

 

     
  HR for Non-HR Manager  
  การบริหารจัดการคน สำหรับผู้จัดการ  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
     
     
  หัวข้อการอบรม  
  1) การเลือกคนเข้าทำงาน
- แหล่งคัดสรรคนที่ดี
- เคล็ดลับการคัดเลือกจาก resume
- เคล็ดลับการสัมภาษณ์ให้ได้คนเก่ง และดี เหมาะสมกับงาน
- ระยะทดลองงานที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง แต่ละหน่วยงาน
2) การวางกฎระเบียบในการทำงาน
- กฎระเบียบที่ต้องมี
- กฎระเบียบที่ควรมี vs. ไม่ควรมี
3) การสื่อสารแก่ผู้มาใหม่
- ปฐมนิเทศ vs. Montor vs. On the job learning
4) กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงาน-ลูกจ้าง
5) การให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสม
- ผลตอบแทนและสวัสดิการขั้นต่ำตามกฎหมาย
- ผลตอบแทนและสวัสดิการขั้นต่ำในแต่ละอุตสาหกรรม
- แรงจูงใจ ที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ เมื่อไรควรจะใช้แบบใด
6) บทลงโทษทางวินัย
- ความผิดไม่ร้ายแรง ได้แก่อะไรบ้าง ควรจัดการอย่างไรให้เหมาะสม
- ความผิดร้ายแรง ได้แก่อะไรบ้ง ควรจัดการอย่างไรให้เหมาะสม
- ทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่า "แฟร์" และกำจัดข้อโต้แย้งที่ไร้เหตุผล
7) การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- การอบรมแค่ไหนจึงเหมาะสม
- เรื่องใดควรอบรมโดยคนภายในองค์กร vs. อบรมโดยคนภายนอกองค์กร
8) การสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 
     
  วิทยากร  
  ดร.อำนาจ วัดจินดา  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษากลยุทธ์กระทรวงพาณิชย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบความสามารถ (Competency) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
  วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
     

 

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775HR for Non-HR
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ