ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม การต่อรองอย่างสร้างสรรค์เจาะใจจัดซื้อ

     
  Creative Negotiation, Selling Skill, Crack out buyer's Needs  
  สร้างสรรค์ไอเดียการขายขั้นเทพ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการค้นพบวิธีขายและเจรจาต่อรองที่แปลกแตกต่างไปจากวิธีเดิมๆ  
     
  หัวข้อการอบรม  
  Creativity
- เปิด “กระบาล” การคิด “นอก” กรอบ
- ตระหนักถึงความถนัดในการคิดคิดนอกกรอบ ของตนเอง ว่าเป็นนักคิดสร้างสรรค์แบบใดใน8แบบ ด้วยการทำแบบประเมิน MBTI
- คิดนอกกรอบด้วยการค้นพบกรอบที่กักขังความคิด ร่วมกิจกรรมการทำลายกรอบที่ครอบความคิด
- “กระบวน” การคิด “คร่อม” กรอบ พร้อมรู้จักกับกรอบองค์กร และกรอบสังคม
- นำความคิดคร่อมกรอบมาให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ตามกระบวนการ PPCO
- การดัดความคิด “นอกกรอบ” ให้เข้ามาอยู่ในกรอบองค์กร และกรอบสังคม
- เช็คพอยต์ 4 จุด เพื่อให้นำความคิดคร่อมกรอบไปใช้ได้จริง

Selling skill
- วิธีการ และแนวทางการจัดการความคิด ก่อนการขาย
Step 1: สร้างความเชื่อและไว้วางใจให้แก่ลูกค้าโดยการขายด้วยเจตนาดี
การบริหารจัดการด้านเป้าการขาย คอมมิชชั่น และเป้าประสงค์ในการขาย
-
วิธีการปฏิบัติการระหว่างการขาย
Step 2: สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบด้วยการสะท้อนท่าทาง
Step 3: ถามสิ่งที่“มี”และ“ต้องการ”เพื่อหาความต้องการของลูกค้า
-
วิธีการจัดการ และปฏิบัติการระหว่างการขาย
Step 4: เสนอสินค้าและบริการให้พิจารณา และยกตัวอย่างสิ่งที่ดีที่ลูกค้าเก่าเคยได้รับ
Step 5: ถามถึงข้อโต้แย้งและแก้ไขข้อโต้แย้ง
- การตอบโต้ข้อโต้แย้งแบบ Feel Felt Found
เทคนิคในการแก้ไขข้อโต้แย้งต่างๆที่ลูกค้ามักใช้เพื่อปฏิเสธการซื้อสินค้า เช่น ราคาแพง
Step 6: กระตุ้นให้ซื้อด้วยการลดความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ
การปิดการขายด้วยการสนทนาต่อรองแบบลื่นไหล
 
  Negotiation
- การปรับ mindset เพื่อการเจรจาด้วยเจตนาดีต่อลูกค้าและต่อองค์กร
- จัดทำเมตริก (negotiation matrix) เพื่อใช้เป็นหลักในการเจรจา (ทำเวิร์คชอป์ปฏิบัติจริง)
- การเจรจาแบบลื่นไหลไปตามปัจจัยต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะราคา
- ทำแบบทดสอบเพื่อเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับคู่เจรจา ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ คือ Outcome และ Relationship
- ค้นพบ “5 เกมส์กลยุทธ์การต่อรอง” เชิงกลยุทธที่ควรใช้ในการเจรจาแต่ล่ะครั้ง
- กำหนดตำแหน่งที่จะจบการเจรจาให้สอดคล้องกับกลยุทธที่ต้องการ
- ทำแบบทดสอบเพื่อค้นพบสไตล์การต่อรองของตนเอง 5 แบบ พร้อมปิดจุดอ่อนของตน
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์ ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายระดับผู้บริหาร พร้อมประสบการณ์บริหารการขายกว่า 13 ปี
(บ.เนสเล่, บ.ฟูจิโฟโต้ฟิล์ม, บ.ยูบีซี, บ.โอกิลวี่, บ. สหวิริยา) 
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
   วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775 

 

 

 
     
Creative Negotiation, Selling Skill, Crack out buyer's Needs
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ