ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
เทคนิคการขายขั้นสูง

   
  Advance Selling Technique  
  เทคนิคการขายขั้นสูง  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อสร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายทั้งมือใหม่และผู้อาวุโสให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย
2. เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั้งหลาย
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการหารายขื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขายและการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
3. การวิเคราะห์ความเสียหายและต้นทุนที่เกิดจากการล้มเหลวในการรักษาลูกค้า
4. ผลดีจาก Customer Retention
5. การวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Customer Pyramid
6. ขบวนการและขั้นตอนการบริหารลูกค้าและการขายแบบ CRM
7. ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast , Sales Objective และ Sales Target
8. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์
9. หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
10. อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย
11. สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้ กฎ 20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
12. นักขายผู้รักษา/ทำลายสถิติ
13. เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
14. ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
15. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย
16. องค์ประกอบและคุณสมบัติของการเป็นนักขายเชิงปรึกษา
17. สูตรการสร้าง Sales Performance
18. การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ ??
19. การเรียนรู้พฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ
20. กระบวนการของการขาย ( Selling Process)
- การค้นหาชื่อลูกค้า ( Prospecting )
- การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ ( Pre-Approach )
- การขอนัดพบลูกค้า ( Approach )
- การเสนอขายสินค้า / บริการ ( Sales Presentation )
- การจัดการข้อโต้แย้ง ( Objections )
- การปิดการขายให้ได้ ( Close Sales )
- การให้บริการหลังการขาย ( Follow – up )
21. การวัดผลการขายของลูกค้า Key Account ของท่าน
22. การตั้งมาตรฐานการขายแบบ Quantitative และ Qualitative
23. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของทีมขายภูมิภาค
 
     

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ