ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   
   Problem Solving Skill  
  ทักษะการแก้ไขปัญหาในงาน  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องเครื่องมือและสามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  ส่วนที่ 1 : เข้าใจปัญหา
1) ปัญหาคืออะไร? มาจากมุมใดบ้าง? (มาตรฐาน, นวัตกรรม, ความต้องการของลูกค้า, ความจำเป็น)
2) ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อองค์กร 
3) การคาดการณ์ปัญหาในอนาคต ด้วยแนวโน้มของธุรกิจและวิกฤตการณ์ในอนาคต
4) ความสัมพันธ์ 3 มิติ 

ส่วนที่ : 2 หลักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1) ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ PDCA หรือ IDEAS
2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหา: Brain Writing, Cause and Effect Diagram, Event and Causal Factors, Fish Bone, Five Why, และ Barrier Analysis
3) เทคนิคที่ช่วยให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3: ทักษะที่ช่วยทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1) ค้นพบทักษะนั้นในตัวเราเอง
2) พัฒนาทักษะที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา
3) สร้างทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาให้ตัวเรา
 
     
  วิทยากร  
  อาจาย์ ภาสกร ลิขิตสัจจากุล  
  ผู้บริหารระดับ Director ประสบการณ์กว่า 10 ปีจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่บริษัท ช้างอวอดส์ 1959, บ.เซเรบอส (ประเทศไทย), บ.เอราวัณฟู๊ด (มหาชน), บ.กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)

 
     
     
  สถานที่อบรม  
 

โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)

 
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,300 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 
สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775
 
     

 

 
Problem Sovling Technique
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ