ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง

     
  Advance Strategy of Negotiation for Sales  
  กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรองในงานขาย  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. สามารถวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และคู่เจรจาได้อย่างแม่นยำ รวมถึงปฏิกริยาและภาษากายของคู่เจรจาเพื่อหลี่กเลี่ยงกับดักการต่อรอง
2. สามารถเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองขั้นพื้นฐานและเพิ่มทักษะในการเจรจาเพื่อการขายขั้นสูง
2. สามารถประสานประโยชน์ระหว่างทุกฝ่ายแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น
3. สามารถโน้มน้าวให้คู่เจรจาเห็นพ้องกับประโยชน์ของทุกฝ่าย
4. สร้าวความเป็นผู้นำ และความน่าเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. วิเคราะห์สัมพันธภาพในการเจรจาต่อรอง
2. การสร้างอำนาจในการเจรจา
3. สไตล์การสร้างความเป็นผู้นำและน่าเชื่อถือในงานขาย
4. Workshop การเจรจาแบบแบ่งเค๊กและเพิ่มขนาดของเค๊ก
5. หลักและวิธีการขายแบบ จูงใจ ( Persuasive Selling Model )
6. การขายความคิด ( Conceptual Selling )
7. Workshop รูปแบบการขายแบบจูงใจ
8. การเจรจาด้วยภาษากาย
9. Model การตัดสินใจในการเจรจาต่อรอง
10. Workshop การจับเท็จคู่เจรจา
11. การวิเคราะห์และคัดเลือกสถานที่และเวลาในการเจรจาต่อรองเพื่อความได้เปรียบ
 
     
     

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ