ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
การจัดการกระบวนการแนวใหม่

     
  Building Innovation Process and Innovative Organization  
  นวัตกรรมการจัดการกระบวนการแนวใหม่และสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่องค์กรต้องการ
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
3. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
4. เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. นิยามของคำว่า “นวัตกรรม” และรูปแบบต่างๆของนวัตกรรม
2. ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
3. เครื่องมือในการวิเคราะห์หาประเด็นสำหรับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กร
4. กระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
5. การวิเคราะห์ช่องว่างของนวัตกรรม (Analysis of Innovation Gaps)
6. การวัดผลองค์กรนวัตกรรม
 
   
     

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ