ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

   
  Sale Increasing Strategy and Impulse Purchase Technique  
  กลยุทธ์เพิ่มยอดขายและสะกิดใจให้อยากซื้อ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆในการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากกว่าเดิม
2. เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจในสินค้าที่นำเสนอ โดยใช้เทคนิคต่างๆและการวิเคราะห์ลูกค้า
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่
2. Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด
3. Workshop การขายเชิงกลยุทธ์
4. สไตล์การขายแบบต่างๆ
5. อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย
6. การค้นหาความต้องการของลูกค้า
7. ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง
8. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่
9. การจัดการปิรามิดลูกค้า
10. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
11. สูตรการสร้าง ผลงานการขายให้ปรากฏ ( Sales Performance )
12. การพัฒนาทัศนคติในงานขาย
13. สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
14. ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B
15. การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์
16. การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล
17. การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
18. Diagram การขายแบบจูงใจ
19. องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา ( Consultative Selling )
 
   
     
     

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ