ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรมการพรีเซ้นต์งานขั้นสูง article

     
  Advance Professional Presentation (with Zen Style and Steve Jobs Technique )  
  การพรีเซ้นต์อย่างมืออาชีพขั้นสูง ด้วยเทคนิคเซ็น และสตีฟ จ๊อบ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการพรีเซ้นต์งานขั้นสูง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการพรีเซ้นต์รูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ แนวทาง เทคนิค ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. ทบทวนเทคนิคการพรีเซ้นต์งานขั้นพื้นฐาน (ที่เคยสอนมาในหลักสูตร Professional Presentation)
2. ความแตกต่างของการพรีเซ้นต์งานแก่เพื่อนพนักงาน vs. พรีเซ้นต์งานแก่ผู้บริหาร
    a. วัตถุประสงค์, วิธีการพูด, กลไกการรับฟังของเพื่อนพนักงาน vs. ผู้บริหาร, etc.
3. ความแตกต่างของ การพรีเซ้นต์แบบเซ็น vs. การพรีเซ้นต์แบบวิชาการ
4. วิธีการและเทคนิคในการนำเสนอแบบ Zen
    a. ภาษากาย, ตำแหน่งในการยืนพรีเซ้นต์, ตำแหน่งในการนั่งพรีเซ้นต์, การสะกดคนฟัง, การใช้ภาพ, จิตวิทยาในการเลือกภาพและโทนสีแบบเซ็น, วิธีการพรีเซ้นต์เพื่อจูงใจ, วิธีการพรีเซ้นต์เพื่อกระตุ้นความคิด, วิธีการพรีเซ้นต์เพื่อให้คล้อยตาม, etc.
5. 10 เคล็ดลับการพรีเซ็นต์แบบสตีฟ จ๊อบ
6. การผสมผสานการพรีเซนต์แบบเซ็น (Zen Style) และแบบวิชาการ (Academic Style)เข้าด้วยกัน
    a. Illustration + Information = Infographic
    b. การจัดทำ infographic ที่ดี ทำอย่างไร?
    c. Animation นั้นสำคัญฉไน? ต้องมีเสมอไป?
7. เทคนิคการสรุปงานพรีเซ้นต์ 1 ชั่วโมงให้เหลือ 5 นาที หรือ 3 นาที อย่างมีประสิทธิผล
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์ ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายระดับผู้บริหาร พร้อมประสบการณ์บริหารการขายกว่า 13 ปี
(บ.เนสเล่, บ.ฟูจิโฟโต้ฟิล์ม, บ.ยูบีซี, บ.โอกิลวี่, บ. สหวิริยา) 
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
   วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 
     
Advance Professional Presentation with Zen and Steve Job style
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ