ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงานตามแผนอย่างมืออาชีพ

     
  Strategic Planning and Implementation Management  
  การวางแผนกลยุทธ์และบริหารการปฏิบัติการ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วนทุกมุมมอง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อการวางแผนกำหนดภาระกิจของธุรกิจ และประเมินธุรกิจในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ด้วย
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1.สถานการณ์เศรษฐกิจที่กระทบสังคมไทยในปัจจุบัน
   -การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของบริษัท
   -ธุรกิจเราควรอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน
   -อะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
   -การทำแผนการงานตามปัจจุบัน
   -การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาตนเองสู่คุณภาพของงาน
2.การสร้าง เป้าหมาย และการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
3.การวิเคราะห์แผน จุดอ่อนในการปฏิบัติการ และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
   -สินค้า และบริการที่เป็นตัวนำตลาด
  - กลยุทธ์ทางการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ที่คำนึงถึงคุณภาพและเทคนิคการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
4.การประยุกต์ใช้ เครื่องมือ TQM,MBQ,TPM<POKAYOKE เพื่อบริหารการปฏิบัติการทางธุรกิจ
5.การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย แผนงานและการปฏิบัติการ
   -สัญญาณความยุ่งยาก
   -สาเหตุความยุ่งยากที่อาจเป็นไปได้
6.กรณีศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
7.สรุป และบูรณาการ
 
   
  วิทยากร  
  ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี (ธนาคารกรุงศรีฯ, ธนาคารแหลมทอง, ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง, กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฯลฯ)
เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับ ป.โท และป.เอก ด้านการวางแผนธุรกิจ และนโยบายและแผนธุรกิจไทย และวิทยากรบรรยายวิชา การจัดทำแผนกลยุทธ์ กระทรวงคมนาคม และสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 
     
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา (9:00 - 16:00 น.)

 
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนซ์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน หรือสอบถามเพิ่มเติม

  โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 
     

 

 
Strategic Planning and Implementation Management
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ