ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
Human Resource Management Skill

 

     
  Human Resource Management Skill  
  ทักษะการบริหารจัดการบุคลากร  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมและหลักการในการบริหาร และการจัดการบุคลากร
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ และเลือกใช้ นำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงาน และธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1) หลักของศาสตร์ในการบริหารคน
2) หลักขอศิลป์ในการบริหารคน
3) พระเดช พระคุณ ยังใช้ได้ในโลกปัจจุบันหรือไม่
4) บารมี สร้างได้หรือไม อย่างไร
5) Leader Accelerator
6) การพัฒนาหัวหน้าทีม ให้ไปบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
7) การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการคน
8) การบริหารจัดการคน นานาชาติ
9) กรณีศึกษา การบริหารคนของผู้นำประเทศ ผู้นำโลก ต่างสไตล์
10) การเลือก และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลิกและลักษณะงาน ประเภทธุรกิจของเรา
 
     
  วิทยากร  
  ดร.อำนาจ วัดจินดา  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษากลยุทธ์กระทรวงพาณิชย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบความสามารถ (Competency) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
  วันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
     

 

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775Human Resource Management Skill
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ