ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม การบริหารและสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ

   
  Service Innovation and Management  
  การบริหารและสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวิธีการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกการให้บริการที่ดีทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริการขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารทีมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. การบริการเพื่อความเป็นเลิศ
• แนวคิด และความสำคัญของการบริการ
• ความเข้าเรื่องลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า
• วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ

2. พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
• จิตสำนึกการบริการสำหรับนักบริการยุคใหม่
• การพัฒนาจุดสัมผัสการบริการในงานที่รับผิดชอบ

3. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
• การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การควบคุมอารมณ์ของผู้รับบริการ
• แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับคำบ่นหรือข้อร้องเรียน

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการขององค์กร
• ปัญหาการบริการลูกค้าภายใน/ภายนอก
• แนวทางการพัฒนาการให้บริการลูกค้าขององค์กร

5. หลักการ แนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการสอนงาน
• เทคนิคการวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
• หลักการการเรียนรู้กับการสอนงาน

6. กระบวนการการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
• ความหมายของการสอนงาน
• วัตถุประสงค์ของการสอนงาน
• ปัญหาที่ทำให้การสอนงานล้มเหลว
• กระบวนการ/ขั้นตอนของสอนงาน

7. การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนงาน
• การซอยงานที่จะนำมาสอน
• การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
• การเขียนแผนการสอนงาน
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์อำนาจ วัดจินดา       
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษากลยุทธ์กระทรวงพาณิชย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (เวลา 9.00 - 16.00น.) - รุ่น 1/2556

 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 (เวลา 9.00 - 16.00น.) - รุ่น 2/2556

 
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  4,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
 

 

กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ

 
 

 

ท่านละ 4,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 
  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775  
Service Innovation and Management
Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ