ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletMind Map และ Why-Why Analysis
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา


สมัครงาน หางาน คลิกที่นี่


อบรม การบริหารและสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ

   
  Service Innovation and Management  
  การบริหารและสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวิธีการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกการให้บริการที่ดีทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริการขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารทีมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. การบริการเพื่อความเป็นเลิศ
• แนวคิด และความสำคัญของการบริการ
• ความเข้าเรื่องลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า
• วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ

2. พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
• จิตสำนึกการบริการสำหรับนักบริการยุคใหม่
• การพัฒนาจุดสัมผัสการบริการในงานที่รับผิดชอบ

3. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
• การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การควบคุมอารมณ์ของผู้รับบริการ
• แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับคำบ่นหรือข้อร้องเรียน

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการขององค์กร
• ปัญหาการบริการลูกค้าภายใน/ภายนอก
• แนวทางการพัฒนาการให้บริการลูกค้าขององค์กร

5. หลักการ แนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการสอนงาน
• เทคนิคการวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
• หลักการการเรียนรู้กับการสอนงาน

6. กระบวนการการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
• ความหมายของการสอนงาน
• วัตถุประสงค์ของการสอนงาน
• ปัญหาที่ทำให้การสอนงานล้มเหลว
• กระบวนการ/ขั้นตอนของสอนงาน

7. การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนงาน
• การซอยงานที่จะนำมาสอน
• การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
• การเขียนแผนการสอนงาน
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์อำนาจ วัดจินดา       
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษากลยุทธ์กระทรวงพาณิชย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (เวลา 9.00 - 16.00น.) - รุ่น 1/2556

 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 (เวลา 9.00 - 16.00น.) - รุ่น 2/2556

 
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  4,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
 

 

กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ

 
 

 

ท่านละ 4,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 
  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 086 4455042   
Service Innovation and Management
Copyright © 2009-2016 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ