ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม การโค้ชทีมงานให้ยกระดับฝีมือ

     
  How Manager improve Team Efficiency by Coaching  
  โค้ชอย่างไรให้ทีมยกระดับฝีมือ  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้จัดการสามารถพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ไปสู่การเป็นโค้ช เพื่อพัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป   
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. การโค้ชดีอย่างไร? ด้วยกิจกรรม “ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน”
2. เทคนิคการโค้ชแบบใดเหมาะกับสถานการณ์ใด?
3. การบอก การสั่ง การให้คำแนะนำ และการถาม
4. โค้ชด้วยการถาม ดีต่อการพัฒนาโค้ชชี่อย่างไร?
5. เพิ่มการมีส่วนร่วมของโค้ชชี่
6. ทำให้โค้ชชี่มีความตระหนักด้วยตนเอง ดึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
7. ความคิดที่ได้เป็นสิ่งที่เข้าทางโค้ชชี่
8. ทำให้โค้ชชี่มีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของ
workshop ฝึกฝนทักษะ
 
  9. ถามอย่างไรให้ได้ผล และเรียงลำดับการถามอย่างไร?
10. โมเดล G.R.O.W.ในการโค้ชคืออะไร? โค้ชอย่างไร?
11. โค้ชอย่างไรเพื่อค้นหาเป้าหมาย ค้นหาความเป็นจริง ค้นหาทางเลือก และค้นหาคำตอบ?
12. การหา feedback 360 องศาให้แก่โค้ชชี่
13. โค้ชอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ? อาทิเช่น
14. เพื่อบริหารการทำงานเป็นทีม
15. เพื่อบริหารคนในทีม
16. เพื่อบริหารความคิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นในทีม
 
   
  วิทยากร  
  อาจารย์ ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายระดับผู้บริหาร พร้อมประสบการณ์บริหารการขายกว่า 13 ปี
(บ.เนสเล่, บ.ฟูจิโฟโต้ฟิล์ม, บ.ยูบีซี, บ.โอกิลวี่, บ. สหวิริยา) 
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 

 
     
How Manager Improve Team Effeciency by Coaching
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ