ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม ผู้บริหารทรงประสิทธิผล

     
  Effective Executive  
  ผู้บริหารทรงประสิทธิผล  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  • เพื่อเน้นย้ำให้เกิดสำนึกถึงความหมายของการมีตัวตนของตนเองในองค์กร
• เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มี “ผล” ต่อองค์กร
• เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงผลงานทั้งสามด้าน—ผลงานโดยตรง การสร้างคนเพื่ออนาคตและการสร้างค่านิยมการทำงานที่ดี
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  • การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ vs. การบริหารอย่างมีประสิทธิผล
• ทำไมองค์กรจึงต้องการคุณ
• อะไรคือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องมีคุณ ไม่ใช่คนอื่น ในองค์กร – Mission
• คุณทำอะไรให้แตกต่างได้บ้าง – My contribution
• ทีมงานแบบใดที่คุณต้องการ – Value
• บทบาทของผู้จัดการ
• การวัดผลงานของผู้จัดการ – Vision
• การวัดผลงานขององค์กรของคุณ
 
     
  วิทยากร  
  อ.สุธี พนาวร  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ ประวัตินักเรียนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ SME และการบริหารเงิน ผู้แต่งหนังสือ เส้นทางเถ้าแก่ และเศรษฐศาสตร์หารสอง ฯลฯ ประสบการณ์ทำงานระดับผู้บริหารกว่า 10 ปี บ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ, ห้างเยาฮัน, บ.ควอลิตี้เฮ้าส์, บ.เกษรโฮลดิ้ง, Regional Director บ. Singapura United Tobacco (ประเทศสิงคโปร์), กรรมการบริษัท QH International และ Harbour View (ประเทศเวียดนาม)  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
  วันที่ 25 กันยายน 2561 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 

 
     
Effective Executive
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ